de voedselkringloop sluiten met vee

Een derde van alle voedselproductie wereldwijd wordt verspild.  Sustainable Development Goal 12 van de VN vraagt om een halvering van voedselverspilling in 2030. Voedselverspilling heeft namelijk een enorme impact op het milieu.  Op De Ladder van Moerman wordt gevisualiseerd wat de beste manier is om reststromen te verwaarden..

Ladder van Moerman

De ladder van Moerman is een instrument om voedselverspilling tegen te gaan en efficiënt met voedsel om te gaan . (Her)gebruik van voor mensen ongeschikt voedsel en gebruik van voedselresten als diervoeding staan hoog op de ladder. Oogsten van ongeschikte kwaliteit voor humane voeding, oogstresten (stro,etc.), maar ook reststromen en retourstromen van de voedingsindustrie moeten we zo hoog mogelijk op de ladder inzetten. Dat betekent: gebruiken als veevoer en niet verbranden, gebruiken voor energieopwekking of composteren.

Plantaardige reststromen die voor humane voeding ongeschikt zijn, moeten uitsluitend ten goede komen aan diervoeding. Voedselkringlopen zijn alleen te sluiten mét dieren. Dieren zetten deze reststromen voor ons om in melk, eieren, vlees en mest. De mest is weer nodig als minerale voeding voor de planten.

Om de groeiende wereldbevolking te voeden zouden dieren geleidelijk minder moeten concurreren met mensen om voeding. Evenzo zou de productie van groene energie (vergisters, bio diesel, bio ethanol) niet meer moeten concurreren met humane voeding en veevoeding en horen zonnepanelen niet op goede landbouwgrond. Dit laatste wordt ook door Urgenda onderschreven.
Het gebruik van diermeel is in de EU sinds 2021 onder voorwaarden  weer toegestaan. Dat is een goede ontwikkeling voor het optimaal sluiten van voedselkringlopen. Varkens kunnen prima slachtresten van pluimvee en runderen omzetten in voor de mens geschikte eiwitten. En pluimvee kan prima overweg met slachtresten van varkens. Het gebruik van diermeel in diervoeding zal bovendien een beetje bijdragen aan het terugbrengen van de importen van sojaeiwit. Daarmee is ook het milieu en het klimaat gebaat.